BOLESTNÁ ZTRÁTA

03.03.2024

Vidím Tě, jak se namáháš, pracuješ pod obrovským tlakem, jsi tlačen k vysokému pracovnímu nasazení a efektivitě a cítíš, že nesmíš promarnit čas ani získané pozice. Nebuď smutný, když se navzdory svému umu dostaneš tam, kam jsi nechtěl. Do míst, kde se jen smutně rozhlížíš a nechápavě kroutíš hlavou, kam že jsem Tě to právě dovedl. Možná právě jen nevidíš, co je skutečně důležité. I nyní, tady a teď, se můžeš radovat.

Nechci Tě ztratit! Znám Tvé srdce víc než kdokoli jiný. Mou misí je najít a zachránit vše ztracené, povolat z temnoty do světla a dát prohlédnout živou nadějí. Kdo je samolibý a pyšný, nikdy nemůže spatřit mé království, ne proto, že by neexistovalo, ale jednoduše proto, že to nedokáže. Jeho oči jsou zaslepené leskem světa, vlastního bohatství i skvostných úspěchů, zářivých snů a podrobných vizí. Pýcha předchází pád a namyšlenost zkázu – kalí zrak a každý, kdo s nimi kráčí životem pak snadno klopýtá a padá.

Nezlobím se, nebojím se, pojď se mnou dělat totéž. Jsem Tvá pomoc i Tvá záchrana. Tvůj vykupitel a vysvoboditel. Zaplatil jsem svým životem obrovskou cenu, abych Ti mohl být kdekoliv na blízku i uprostřed pádů, tmy a hříchů. Každý pád je novou příležitostí vstát, nabízím Ti sám sebe na pomoc. U mě není čas, ani tlak na výkon. Chci jen Tebe, skrze svou víru se stáváš Božím dítětem, tolik cenným, spravedlivým a úspěšným stvořením. Padla-li Tvá přirozenost, povstáváš jako nové stvoření. Ač to vypadá jako bolestná ztráta času i postavení, ve skutečnosti není většího vítězství. Odpuštění smylo Tvou minulost, otroctví dokonalosti, pýchy a samolibosti střídá dětská radost, volnost a plní bezprostřední láska, Tvé oči vidí a srdce bije v rytmu věčného života. Miluji své děti – miluji Tebe!

Žádná ztráta není bolestná, když na jejím konci najdeš mě. Neboj se přiznávat si své chyby každý den, s důvěrou v mou velikou lásku a odpuštění. Právě v okamžiku největších ztrát, kdy se cítíš ubohý, zlomený, zničený a ponížený jsi schopen uvidět tu pravou velikost a lásku svého Boha, který Tě nese v náručí. Tehdy se budeš moci skutečně radovat a jásat, když si uvědomíš, jak moc jsem velký.

Skutečnou prohrou totiž není ztratit svůj úspěch kvůli Bohu, ale ztratit Boha kvůli svým úspěchům.

ŽALM 70,4-5

PŘÍSLOVÍ 16,18

JAN 3,3

GALATSKÝM 3,13-14

K DALŠÍMU ČTENÍ: DANIEL 4

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!