BETLÉM V SRDCI

25.12.2022

Dovol mi narodit se ve Tvém srdci. Hle, stojím přede dveřmi a tluču, zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu. Dnes, stejně jako v Betlémě, je velká spousta těch, kteří otevírají s omluvou, že pro mě nemají dostatek místa, že mají spoustu jiné práce, že kdybych snad počkal nebo přišel jindy...

Otevírej mi své srdce každý den. Netrap se výčitkami, že nejsi dokonalý ani strachem, že se mi u Tebe nebude líbit, obrátím se a odejdu. Nepřišel jsem si vybírat, zabydlím se kdekoli dostanu příležitost, i v srdci umírajícím vlastními vinami. Když mi to dovolíš i Tvůj život proměním. Probouzím k životu, odpouštím viny, zaháním strach, vždyť rozjasňuji temnotu světlem zářivé naděje. Tvé slabosti se pod mou mocí stanou překvapivě krásným detailem celého příběhu.

Stejně jako betlémská stáj i Tvé srdce je můj chrám. Plním Tvůj život svou láskou, radostí a pokojem, vždyť sám v Tobě přebývám. Mé milosrdenství Tě pozvedá a má přítomnost dává Tvému životu, mnohonásobně větší hodnotu, než se na první pohled zdá.


Tvůj milující Ježíš


ZJEVENÍ JANOVO 3,20

MICHEÁŠ 5,1-3

KOLOSKÝM 2,13

K DALŠÍMU ČTENÍ: LUKÁŠ 2,1-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!