AMATÉRSKÁ CHYBA

24.09.2023

Povinnosti všedních dnů Tě nenechávají v klidu, naopak. Tlačí na Tebe ze všech stran a drtí Tě svou silou. Jsi nervózní, frustrovaný, roztěkaný a podrážděný. Ztrácíš mě i sebe. Zastav se a přestaň se honit za povinnostmi. Chci, abys věděl, že splněný seznam úkolů Ti úlevu, klid ani pocit bezpečí nezajistí.

Jsem ochráncem nezkušených a jsem tu s Tebou. Abys dosáhl pokoje, zaměř svou pozornost od viditelného světa k neviditelnému. Od svých starostí, k mé přítomnosti. Viditelné je dočasné, neviditelné však věčné.

Zastav se u mě. Dopřávám Ti vítězství, v každém čase, tady a teď. Dávám Ti vše, co Tvé srdce potřebuje. Snímám z Tebe každou tíži, zahrnuji Tě láskou, radostí i pokojem. Dostaneš nadhled, který Ti pomůže rozlišit věci důležité a zbytečné. Doprovázím Tě svou pomocnou ruku.

Nedovol, aby žádné soužení, byť by to byla horlivá služba pro mě, zatemnilo Tvůj pohled na mě. Jsem tu proto, abych se Tě zastal. Odpočiň si u mě a najdeš smysl toho, co děláš.


Mám Tě rád!

Tvůj věrný průvodce na cestách,

Ježíš


2. KORINTSKÝM 4,16-18

ŽALM 116, 6-7

I vy jste kdysi byli tmou, ale nyní vás Pán učinil světlem. 
Efezským 5,8
 


#jitrenkka #svitimjim

   


 
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma!